Happy aikido

happy aikidoTanken på en struktur inom barn- och ungdomsträning växte successivt fram under 2012-2014. I samband med projektet ”Tävlingsfria motivationsfaktorer för barn & ungdomar – aikido som kreativ förebild” utvecklade vi våra tankar och tillsammans med Riai Aikido Dojo  skrev vi boken Happy Aikido – inspiration & motivation. Vi kallar vårt koncept och vår pedagogik inom barn- och ungdomsträning för Happy Aikido då glädje är en mycket viktig del av träningen.

Happy Aikido Summer Camp Trailer

Happy Aikido Summer Camp Trailer (english)

 

 

 

Om du vill köpa boken, mejla till aikidoliljeholmen@gmail.com