Happy aikido

happy aikidoTanken på en struktur inom barn- och ungdomsträning växte successivt fram under 2012-2014. I samband med projektet ”Tävlingsfria motivationsfaktorer för barn & ungdomar – aikido som kreativ förebild” utvecklade vi våra tankar och tillsammans med Riai Aikido Dojo  skrev vi boken Happy Aikido – inspiration & motivation. Vi kallar vårt koncept och vår pedagogik inom barn- och ungdomsträning för Happy Aikido då glädje är en mycket viktig del av träningen.

Du kan läsa sid 1-20 i den nya boken här!

Läs pressrelease här.

 

Om du vill köpa boken, mejla till aikidoliljeholmen@gmail.com