Avgifter

Träningsavgift per termin (inklusive medlemsavgift):

Barn 7-10 år 600 kr
Ungdom 11-17 år 800 kr
Vuxna från 18 år 1000 kr

Betalas i samband vid terminens första träning till plusgirokonto 713116-2.