Avgifter

Avgift (varav 100 kr i medlemsavgift) per termin:

Barn 7-10 år: 600 kr 
Ungdom 11-17 år: 800 kr 
Vuxna från 18 år: 1000 kr 

Betalas i samband vid terminens första träning till plusgirokonto 713116-2.