Avgifter

Avgift (varav 100 kr i medlemsavgift) per termin:

Barn 7-10 år: 800 kr
Ungdom 11-17 år: 1 000 kr
Vuxna från 18 år: 1 200 kr

Betalas i samband vid terminens första träning till plusgirokonto 713116-2.